#blackout MNC Showcase

Milwaukee Noize Collective Presents

#blackout MNC Showcase

Thu, September 12, 2013

9:00 pm

The Miramar Theatre

Milwaukee, WI

$3.00

Venue Information:
The Miramar Theatre
2844 N. Oakland Ave.
Milwaukee, WI, 53211
http://www.themiramartheatre.com/